webinar register page

Webinar banner
Virtuálna konferencia CLOUD V DIGITÁLNEJ EKONOMIKE 2020+. Dátum: 18. júna 2020. Začiatok: 09:00 hod.
O kvalitu a bezpečnosť služby ide až v prvom rade.
Hlavné témy
• Cloud a digitálna transformácia
• Cloud a kybernetická bezpečnosť
• Infraštruktúra a technológie – bezpečnosť a kvalita služby na prvom mieste
• Cloud v ekosystéme dátového centra
• Dodávateľ služby (subdodávatelia) – odberateľ služby: zmluvne vzťahy, riešenie sporov, vymedzenie zodpovednosti.
Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: jozef supsak.