webinar register page

Wythnos yng Nghymru fydd, sut fydd Covid 19 yn newid Cymru?
Mae Coronafirws wedi cael effaith ar bawb dros y misoedd diwethaf ond wrth i’r cyfnod clo ddechrau llacio beth fydd effaith hir dymor y firws ar Gymru? A fydd pethau yn dychwelyd i’r hen drefn neu a oes na gyfle i lunio “normal newydd”?

Dyma rhai o’r cwestiynau bydd ein panel yn ei drafod wrth i ni ystyried effaith y firws ar Gymru dros y misoedd a’r blynyddoedd nesaf.

Aug 13, 2020 03:00 PM in London

* Required information
Loading