webinar register page

Webinar banner
Workshop: skills in de kluseconomie
In 2020 is een verkenning gestart naar hoe portabiliteit van (reputatie)data voor platformwerkers kan bijdragen aan een betere positie van de platformwerker op de arbeidsmarkt. Het idee is in basis eenvoudig: op het moment dat een aanbieder op klusplatformen zijn of haar reputatiedata kan exporteren naar een digitaal CV en/of mee kan nemen naar een ander platform, dan wordt de positie van deze werkende versterkt. Met een zestal klusplatformen wordt dit concept inmiddels verder doorontwikkeld. Het doel is dat platformwerkers hun opgedane ervaring kunnen verzilveren door een export naar een geverifieerd digitaal CV. Een volgende stap is dat deze ervaring ook bij andere platformen kan worden gebruikt.

De reputatiedata van platformwerkers is vrij beperkt: je weet hoeveel klussen zijn uitgevoerd en hoe de klant deze heeft gewaardeerd. Om deze data te verrijken zou het waardevol zijn om de skills die zijn gebruikt bij het uitvoeren van deze klus automatisch in kaart te brengen en mee te nemen in het digitale CV. Dit is de vraag die in deze online workshop op 26 januari 2021 centraal staat.

Programma:
• 09:15 De wachtkamer gaat open
• 09:30 Welkom door Martijn Arets, initiatiefnemer workshop en verkenning
• 09:35 Introductie skills en vaardigheden door twee professionals van het UWV
• 09:50 Presentaties door 3 verschillende initiatieven
• 10:50 Pauze
• 11:00 Paneldiscussie met 3 platformvertegenwoordigers en stellingen naar deelnemers
• 11:25 Afronding
• 11:30 Einde

Jan 26, 2021 09:30 AM in Amsterdam

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Martijn Arets.