webinar register page

Finančni menedžment – Izvajanje sofinanciranih projektov
Bojan Schuch, mednarodni strokovnjak za strateški in finančni razvoj organizacij, bo govoril o administrativno-finančnem vodenju projektov in poročanju financerjem. Predstavil bo ključne elemente izvajanja projekta, ki vplivajo tudi na pripravo zaključnega poročila. Poleg tega bo govoril tudi o najpogostejših težavah projektnega managementa.

Jun 16, 2020 10:00 AM in Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Motovila CED Slovenia.