webinar register page

Webinar banner
OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH
Lektorka:
doc. Mgr. Dana Masaryková, PhD., Katedra školskej pedagogiky, PdF Trnavskej Univerzity

Obsah webinára:
• Vplyv pandémie na pohyb a telesnú zdatnosť žiakov.
• Rozvoj telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti v prírodných podmienkach.
• Nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie.
• Didaktické hry, ich obsah a realizácia v školách.
• Účelové cvičenia, ich obsah a realizácia v školách.
• Námety na aplikáciu jednotlivých tém Ochrany života a zdravia.

Pre koho webinár odporúčame:
Pre učiteľov 1. stupňa základných škôl a učiteľov telesnej a športovej výchovy.

!!! POZOR !!!
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že údaje, ktoré zadáte do registračného formulára (meno, priezvisko, tituly), sa zobrazia v nezmenenej forme na certifikáte o absolvovaní webinára. Stane sa tak len v prípade, ak sa na webinár pripojíte prostredníctvom PC alebo notebooku, nie mobilu alebo tabletu.

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov a s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

Oct 26, 2021 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .