webinar register page

Webinar banner
İYS ile İlgili Bunları Öğrenmeden Şirketiniz için Karar Almayın!
6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında İleti Yönetim Sistemi (İYS)’ye uyumlu hale gelmek için yükümlülüklerinizi öğrenebileceğiniz ve İYS’ye kayıt süreci hakkında detaylı bilgiye sahip olabileceğiniz etkinliğimize davetlisiniz.

Konuşmacılar:
Fatih Beygüoğulları / Sistem Global Danışmanlık
Ayşegül Alsan / Sistem Global Danışmanlık
Özlem İkiz / Uyumsoft

Program:
İYS İle İlgili Bilmeniz Gereken Anahtar Noktalar (Mevzuatın ve Amacı)
6563 Sayılı Kanun Işığında Ticari Elektronik İletiler ve Uygulama Örnekleri
İleti Yönetim Sistemi ve Hizmet Sağlayıcıların Yükümlülükleri
İleti Yönetim Sistemine Nasıl Başvurulur?
Yasal Yaptırımlar Neler?
Sıkça Sorulan Sorular
__________

Değerli Katılımcı Adayı,

Sistem Global ‘in sunduğu ücretsiz Webinar serisine katılmak isteyen ilgili kişilerin kişisel verileri Zoom uygulaması vasıtasıyla ilgili Webinar işleyişinin takibi amacıyla sınırlı olarak tarafların meşru menfaati şartıyla kullanılır. İleteceğiniz ve uygulama tarafından üretilen diğer veriler uygulama sunucuları bulut ortamında bulunduğundan yurtdışına aktarılmış olacaktır. Webinar ’a katılmak suretiyle verilerinizin yurtdışına aktarılmasına bu doğrultuda onay verdiğiniz kabul edilir. 6698 Sayılı Kanun’un 11’inci maddesinde yer alan haklarınızı her zaman işletebileceğinizi hatırlatırız.

Kimlik ve iletişim bilgileriniz, Sistem Global Grup firmaları tarafından esnaf ve tacir statüsünde iseniz Sistem Global’in meşru menfaati doğrultusunda, değilseniz aşağıdaki evet butonunu işaretleyerek onay vermeniz halinde 6563 SK ve ikincil mevzuatı kapsamında ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla kullanılacak ve saklanacaktır. 6563 SK ve 6698 SK’nın 11’nci maddesi doğrultusunda vereceğiniz onayı her zaman ileriye dönük olarak geri çekebileceğinizi ve mevzuatta yer alan diğer haklarınızdan istifade edebileceğinizi hatırlatırız.

Keyifli Webinar’lar dileriz.

Apr 15, 2021 02:00 PM in Istanbul

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Sistem Global Webinar.