webinar register page

Sırp yazar Vladimir Pistalo #itef2020ekranda Tesla'nın hayatını anlattığı kitabı üzerine yazar Şebnem İşigüzel ile söyleşecek.
Tesla: Maskelerle Çevrili Bir Hayat

Jun 17, 2020 09:00 PM in Istanbul

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: itef literary festival.