webinar register page

Webinar banner
ŽIAK CUDZINEC VO VAŠEJ TRIEDE?
Ako úspešne učiť žiaka cudzinca v bežnej triede a ako preklenúť mnohé nečakané situácie, ktoré práca so žiakom cudzincom do školskej praxe prináša

Lektorka:
Mgr. Alena Pešinová, učiteľka pre primárne vzdelávanie, koordinátorka pre 1. stupeň, aktívne pracujúca na Základnej škole v Bratislave

• V školských kolektívoch už bežne stretávame žiakov, ktorí sa narodili v zahraničí, alebo majú jedného, či oboch rodičov pôvodom z inej krajiny.
• Prítomnosť takýchto žiakov je pre školu a triedu obohacujúca, ale zároveň prináša aj mnohé prekážky a ťažkosti v štúdiu a pri výučbe.
• V našom vzdelávacom systéme majú deti cudzincov síce rovnaké právo na vzdelanie, ale nemajú vytvorené špecifické podmienky, ktoré nevyhnutne potrebujú.
• Povieme si, ako postupovať, ak vám do triedy nastúpi žiak cudzinec.
• Predstavíme vám celkom novú príručku Cudzinec v mojej triede, ktorá je užitočným pomocníkom a radcom pri výučbe žiaka cudzinca. Okrem odporúčaní a metodických poznámok pre učiteľa totiž prináša aj množstvo pracovných listov pre žiakov.
• Prinesieme vám praktické ukážky práce so žiakmi cudzincami.

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov MŠ a učiteľov 1. stupňa ZŠ, asistentov učiteľa, školských poradcov a vychovávateľov v ŠKD.

!!! POZOR !!!
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že údaje, ktoré zadáte do registračného formulára (meno, priezvisko, tituly), sa zobrazia v nezmenenej forme na certifikáte o absolvovaní webinára. Stane sa tak len v prípade, ak sa na webinár pripojíte prostredníctvom PC alebo notebooku, nie mobilu alebo tabletu.

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov a s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

Jun 14, 2021 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Jana Dandelova.