webinar register page

Webinar banner
Överrörlighet och smärta Dr Elisabeth Roeck-Hansen, Dr Ewa Milerad
Hypermobilitetsspektrumstörning (HSD) eller h-EDS? Bedömning och behandling inom primärvård och specialistvård
Dr Elisabeth Roeck-Hansen
Dr Ewa Milerad
Specialister i rehabiliteringsmedicin och smärtlindring
Bragée Rehab - smärtenheten

Mar 17, 2021 04:00 PM in Stockholm

Webinar logo
* Required information
Loading

By registering, I agree to the Privacy Statement and Terms of Service.

Register