webinar register page

Webinar banner
Senaste trenderna på bostadsmarknaden i samarbete med Valueguard och Evidensgruppen
Vid detta tillfälle kommer Henrik Åkerblom VD vid Valueguard att redogöra för den aktuella statusen på bostadsmarknaden. Hur ser försäljningspriser och takten ut för småhus och bostadsrätter? Hur har efterfrågan för fritidshus förändrats?

Vidare kommer Rikard Berg von Linde Partner vid Evidensgruppen att redogöra för vilka trender vi ser på bostadsmarknaden och hur deras prognos ser ut framåt. Hur har priserna på olika lägenhetsstorlekar förändras och vad tror vi framåt? Kommer större lägenheter fortsätta att efterfrågas i högre utsträckning än tidigare?

Ta tillfället i akt att lära dig mer om bostadsmarknaden samt möjlighet att ställa frågor direkt till experter på bostadsmarknaden från Valueguard och Evidensgruppen.


Agenda
09.00 – Introduktion
09.05 – Status på bostadsmarknaden, Henrik Åkerblom & David Magnusson, Valueguard
09:25 – Trender och prognos framåt, Rikard Berg von Linde, Evidensgruppen
09.45 – Q&A
10:00 – Avslut

Nov 25, 2021 09:00 AM in Stockholm

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Julia Olsson.