webinar register page

Webinar banner
Bli effektiv med Visma Smarta Byrån
Under den här timmen pratar vi om varför du ska bli en helt digital redovisningsbyrå med Visma Smarta Byrån. Framförallt fördelarna att arbeta effektivt med dina kunder från första verifikationen till bokslut och deklaration. När du arbetar med kunderna i Visma eEkonomi automatiseras boksluts och deklarationsprocessen, vilket ger dig tid över till annat under högsäsongen.

Föreläsare: Åsa Ringius Alvarez, Business Improvement Coach

Sep 22, 2022 09:00 AM in Stockholm

* Required information
Loading