webinar register page

Webinar banner
Kanal İstanbul’un Söz Edilmeyen Mühendislik Boyutları: Kazıya Başlanmadan ve Kazı Sırasında Yapılması Zorunlu İşler
Yük. İnş. Müh. Mehmet Necat ÖZGÜR

• Kanal-İstanbul’un Çevresel, Siyasal ve Ekonomik Etkileri
• Mühendislik Boyutları
• Karşımıza Çıkacak Gerçekçi Yapım Aşamaları

Oct 1, 2020 08:00 PM in Istanbul

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: İMO ANKARA.