webinar register page

Webinar banner
Kako hitro in brez napora načrtovati ter obvladovati denarni tok?
V sedanjih razmerah, ko se pogoji poslovanja čez noč postavijo na glavo, je za obstoj in preživetje podjetja nujno obvladovanje denarnega toka. Vzpostavljen moramo imeti pregled nad poslovno in finančno stabilnostjo poslovanja, kreditno sposobnostjo in gibanjem denarnega toka. Dober nadzor nad denarnim tokom pomeni, da ga lahko načrtujemo ob različnih scenarijih in s tem prilagajamo trenutnim razmeram na trgu. In kdo si ne bi želel učinkovitega orodja, ki bi nam vse to omogočalo? Poglejte skupaj z nami, kako hitro in enostavno vsakodnevno spremljati in načrtovati denarni tok brez večjih naporov.

Jun 5, 2020 11:00 AM in Budapest

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Planet GV.