webinar register page

Automatische kostenverdeling van collectieve systemen voor sociale huisvestingsmaatschappijen
Gastspreker William Nelissen van ‘Cordium’ getuigt hoe sociale huisvestingsmaatschappijen een efficiënte kostenverdeling van collectieve energiesystemen organiseren dankzij Zero Friction. 100% wetgevingsconform!

Volgende topics komen in de webinar aan bod:

o Introductie van het Zero Friction platform
o Oplossing voor sociale huisvestingsmaatschappijen
o William Nelissen over zijn ervaring met Zero Friction
o Wettelijke verplichtingen

Mar 30, 2021 02:00 PM in Brussels

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Zero Friction company.