webinar register page

1. Gün - Otizmli Öğrenciler İçin Beden Eğitimi ve Spor Çalıştayı
13.30- 13.50 Açılış Konuşmaları
13.50- 14.00 Açılış Konseri
14.00- 14.30 Otizmde Egzersiz
14.30- 15.20 Farklı bakış açılarından otizmli öğrencilerin beden eğitimi ve spora katılımları
15.30- 16.30 İyi Örnekler; Otizmli Öğrenciler ve Spor
16.30- 17.45 Otizmli Öğrencilerin Motor Becerilerinin Değerlendirilmesi ve Desteklenmesi

May 24, 2022 01:30 PM in Istanbul

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: UZEM Zoom Webinar.