webinar register page

Webinar banner
Razvijanje jezikovne zmožnosti dijakov in dijakinj
DOGODEK JE PRESTAVLJEN NA JESEN 2021!

Sistematično oblikovanje trdnega jezikovnega sistema in pravopisnega znanja je ključno pri razvijanju spretnosti uspešnega sporazumevanja. Kako jezikovne ravnine, zlasti skladnjo in besedotvorje, ki sta za dijake večji izziv, obravnavati jasno, razumljivo, skladno in smiselno? Odgovore bosta v svojih predavanjih ponudili dr. Jožica Jožef Beg in dr. Irena Stramljič Breznik.

Apr 22, 2021 04:00 PM in Budapest

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: DZS Izobraževalno založništvo.