webinar register page

Webinar banner
Закуси с мен от вкъщи: Цветелина Колева. Кризата като възможност за финансова оптимизация и градивни промени в компанията
Пандемията Ковид-19 категорично се очерта като събитие с глобални негативни ефекти, както в социален, така и в икономически аспект. Макар и на този по-ранен етап, нашият гост, Цветелина Колева, ще очертае възможните финансово-счетоводни ефекти от пандемията, които е препоръчително да се анализират и установят при изготвяне на финансовите отчети за 2020 г.

Цвети ще сподели своя опит как в моменти като този, изцеждащ ресурси от всякакъв характер в едно предприятие, може да се потърсят и възможности с добавена стойност за цялата организация. Погледът отвъд хоризонта, мисленето с няколко, а не само с една, стъпки напред, е умение в компетенциите и на „финансистите“ в една компания. Накратко, моментът не е за изпускане да направим и желани градивни промени, а не само тези, които средата ни налага!

Очакваме ви на дигитална закуска от вкъщи или офиса, за една по-различна четвъртък сутрин.

May 28, 2020 08:30 AM in Sofia

www.limacon.bg
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Limacon.