webinar register page

Webinar banner
Raha kaasamine #4
Keijo Lindeberg on Advokaadibüroo LINDEBERG vandeadvokaat ja juhtivpartner, kes igapäevaselt tegeleb äri- ja lepinguõiguse küsimustega. Koolitusel käsitleb Keijo peamisi äriõigusega seotud küsimusi, mis mõjutavad potentsiaalsete investorite investeerimisotsuseid. Samuti jagab Keijo enda kogemusi seoses investorite esindamisega erinevatesse ettevõtetesse investeerimisel.

May 27, 2020 06:00 PM in Helsinki

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Aare Raev.