webinar register page

Webinar banner
АСП програма: Визуелна поддршка на социјалната интеракција и предизвикувачкото однесување кај децата со АСН
Втор вебинар од 9 вебинари што ја покриваат програмата Социјални вештини и позитивно родителство кај деца со аутизам и нивните семејства, финансиски подржанa од УНИЦЕФ МК и Амбасадата на Обединетото кралство во Македонија. Вториот вебинар е со наслов: Визуелна поддршка на социјалната интеракција и предизвикувачкото однесување кај децата со АСН, а ќе го реализира Весна Филиповска, специјален едукатор и рехабилитатор.

May 14, 2020 12:00 PM in Sarajevo, Skopje, Zagreb

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Весна Филиповска.