webinar register page

CSR Skåne: Internationalisering av Hållbarhet
Globala hållbarhetsfrågor måste lösa med globala lösningar. Det är inte enbart i tider av pandemi som vi gör mycket arbete på distans. Internationalisering på hemmaplan och digitalisering är viktiga hållbara alternativ till fysisk mobilitet.

Under förmiddagen kommer vi att undersöka hur man kan arbeta internationellt med hållbarhet. Genom exportsamarbete kan vi lära oss tillsammans. Vilka fallgropar kan man undvika genom internationell samverkan. Träffen riktar sig till dig som arbetar med exportlösningar, kommunikation och hållbarhet i både stora och små verksamheter.

Oct 14, 2020 09:00 AM in Stockholm

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: NCSH Host.