webinar register page

Webinar banner
Kıvılcım Konuşmaları #2
Nükleer kelime anlamı ile “nucleus”tan, yani atomun çekirdeğinden ve bu çekirdeğin bölünmesinden geliyor. Peki bu nükleer santrallerin patlamayı ve tüm medeniyeti yeryüzünden silmeyi bekleyen atom bombaları olduğu anlamına mı geliyor?

İnsanlığın radyoaktiviteyi keşfiyle başlayan nükleer yolculuğu yıllar içerisinde büyük tartışmaların odak noktası ve maalesef bazı trajedilerin de dolaylı nedeni oldu. Bazıları için özellikle iklim değişikliği ile mücadele anlamında hayati önem taşıyor ve asla vazgeçmemiz gerekiyor. Bazıları için ise güvenilir değil, aşırı pahalı hatta gereksiz! Nükleer enerji bir lütuf mu, lanet mi? Bu tartışmalardan tamamen uzak, objektif ve bilimsel bir bakış açısıyla nükleer enerjiyi, tarihten bugüne gelişimini, yaşanan kazalarda hesap edilmeyenleri İstanbul Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Üner Çolak’tan dinleyeceğiz.


Prof. Dr. Üner Çolak Kimdir?

İTÜ mezunu olan Üner Çolak, Iowa Devlet Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamış, 4 yıl boyunca aynı üniversitede araştırma asistanı olarak çalışmıştır. Güneş enerjisi sistemleri, termik enerji sistemleri ve nükleer enerji sistemleri üzerine çalışan Prof. Dr. Çolak, Türkiye'ye döndüğünde Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü'nde yardımcı doçent olarak çalışmaya başlamış, daha sonra aynı üniversitede doçent ve profesör ünvanlarını almış ve dekan yardımcılığı, anabilim dalı başkanlığı ve bölüm başkanlığı görevlerini yürütmüştür.

Prof. Dr. Çolak, 2013 yılından itibaren ise İTÜ Enerji Enstitüsü'nde Yenilenebilir Enerji Anabilim Dalı başkanı olarak görev yapmaktadır. Nükleer mühendisliğin esasları, termal güneş enerji sistemleri, kojenerasyon & atık ısı geri kazanım sistemleri, temiz yanma teknolojileri Prof. Dr. Çolak'ın verdiği dersler arasındadır.

Apr 1, 2021 08:00 PM in Istanbul

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: TTGV Kıvılcım Konuşmaları.