webinar register page

Webinar banner
Násobenie a delenie na prvom stupni základnej školy
O tom, prečo je užitočné mať násobilku v malíčku?

Lektorka:
Mgr. Silvia Bodláková, šéfredaktorka internetového portálu www.dobre-napady.sk

Obsah webinára:
• Patrí dnes zručnosť pohotovo vynásobiť/vydeliť čísla v obore do 100 medzi kľúčové? Povieme si o tom, prečo je užitočné mať násobilku v malíčku.
• Ukážeme si, ako môže byť násobenie a delenie obsahovo prepojené s inými vyučovacími predmetmi a ako môžu pracovné zošity pomáhať v práci na vyučovaní aj pri domácej príprave žiakov.
• Ukážeme si riešenie niektorých úloh viacerými spôsobmi.
Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov 3. a 4. ročníka ZŠ a rodičov žiakov v týchto ročníkoch

!!! POZOR !!!
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že údaje, ktoré zadáte do registračného formulára (meno, priezvisko, tituly), sa zobrazia v nezmenenej forme na certifikáte o absolvovaní webinára. Stane sa tak len v prípade, ak sa na webinár pripojíte prostredníctvom PC alebo notebooku, nie mobilu alebo tabletu.

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov a s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

Apr 5, 2022 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .