webinar register page

Webinar banner
Pilon Kırıkları
TOTBİD Üsküdar Şubesi İnternet Toplantısı

Moderatör
Dr. Metin Uzun

Konuşmacılar
Pre operatif Planlama ve Fiksasyon Prensipleri
Dr. Baran Sarıkaya
Cerrahi Yaklaşımlar ve Tespit Yönetimleri
Dr. Engin Eceviz
Yumuşak Doku Sorunları ve Tedavi Yöntemleri
Dr. Tulgar Toros

Mar 22, 2021 07:00 PM in Istanbul

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: TOTBİD.