webinar register page

Webinar banner
Miejsce diagnostyki genetycznej w praktyce klinicznej
PROGRAM WARSZTATÓW:

15.00- 15.20 Rola i miejsce zaawansowanej diagnostyki genetycznej w onkologii, (20 min.)
prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski, Konsultant krajowy w onkologii klinicznej, Narodowy Instytut Onkologii - PIB

15.20-15.40 Zmiany w programie B6.Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca. (20 min.)
prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska – Wynimko, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

15.40- 16.00 Program pilotażowy JGPato jako element wpierający proces poprawy jakości w patomorfologii ? (20 min.)
prof. dr hab. n.med. Renata Langfort, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

16.00- 16.20 Strategia diagnostyki genetycznej w nowotworach narządu rodnego. (20 min.)
dr hab. n. med. Beata Jagielska, Prezes PKMP

16.20- 16.40 Możliwości leczenia chorych na raka jajnika w świetle nowego programu lekowego B.50 (20 min.)
dr hab. n med. Lubomir Bodnar, Dyrektor Siedleckiego Centrum Onkologii

16.40- 17.00 Strategia stosowania zaawansowanej diagnostyki genetycznej. (20 min.)
dr n. med. Andrzej Tysarowski, kierownik Pracowni Genetycznej, Narodowy Instytut Onkologii - PIB w Warszawie

17.00-17.20 Projekt ustawy o jakości w ochronie zdrowia. (20 min.)
mec. Adam Twarowski Członek Komisji Bioetycznej w Narodowym Instytucie Onkologii – PIB w Warszawie

17.20- 17.40 Rozliczanie badań genetycznych w świetle Zarządzenia 118/2021/DSOZ dr n. med. Piotr Wójcik, Oncogene Diagnostics

17.40 - 18.00 Pytania i odpowiedzi- studium przypadków.

Oct 7, 2021 03:00 PM in Warsaw

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Agnieszka Sznyk.