webinar register page

Webinar banner
Debat: de nabeschouwing Staat van de Unie
De voorzitter van de Europese Commissie houdt ieder jaar een toespraak over de staat van de Europese Unie (de Europese “troonrede”) in het Europees Parlement. Een belangrijk moment; niet alleen omdat de balans van het afgelopen jaar wordt opgemaakt, maar ook omdat de prioriteiten van de Commissie voor het komende jaar uiteen worden gezet.

Dit jaar staat die toespraak gepland op woensdag 15 september en samen met een drietal sprekers praten we op maandag 20 september van 15:00 tot 16:00u na over welke prioriteiten nu precies naar voren kwamen en wat dit betekent voor de vitaliteit van de Europese Unie. Hoe zit het bijvoorbeeld met grote initiatieven, zoals de European Green Deal, de European Health Union en de Conferentie over de Toekomst van Europa? En lukt het om een antwoord te formuleren op de opkomst van China en de relatie met de Verenigde Staten opnieuw vorm te geven?

Dat doen we samen met:

Ria Cats, EU-correspondent bij het Financieel Dagblad

Tony Agotha, Lid van het kabinet van Frans Timmermans, eerste vice-voorzitter van de Europese Commissie

Mendeltje van Keulen, Lector ‘Changing Role of Europe’ bij de Haagse Hogeschool

Rene Cuperus, senior research associate bij Instituut Clingendael (tbc)

Het debat zal worden voorgezeten door Louise van Schaik, Hoofd EU & Global Affairs, Instituut Clingendael.

Je bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan dit online debat. Stuur vooraf je vraag in en stel tijdens het debat je vragen aan de sprekers.
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: the Clingendael Institute.