webinar register page

Webinar banner
Ako zvýšiť počet a dostupnosť bytov na Slovensku prostredníctvom výstavby a obnovy
Ako zvýšiť počet a dostupnosť bytov na Slovensku prostredníctvom výstavby
9:30-11:00

Ako zvýšiť počet a dostupnosť bytov na Slovensku prostredníctvom obnovy
11:00-12:00

Apr 29, 2021 09:30 AM in Prague Bratislava

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Juraj Fedorco.