webinar register page

Webinar banner
HUDOBNÁ VÝCHOVA HRAVO a ZÁBAVNE
Inšpirácie pre hudobnú výchovu v materských, základných školách a v špeciálnych základných školách

Lektorka:
PaedDr. Martina Krušinská, PhD., vysokoškolská pedagogička, učiteľka a lektorka hudby

Obsah webinára:
Zameriame sa na vybrané reformno-pedagogické prístupy, ktoré ovplyvnili charakter hudobného vzdelávania vo svete aj na Slovensku. Venujeme pozornosť najmä problematike počúvania hudby. Teoretickú reflexiu doplníme o príklady dobrej praxe zo zahraničia aj zo Slovenska a o metodické návrhy k počúvaniu hudby podľa B. Tischlera v rámci prezentácie knihy Hudobné hry k dielu Karneval zvierat pre pedagogickú a špeciálnu pedagogickú prax (Raabe, 2021).

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov materských škôl, základných škôl (primárne vzdelávanie) a špeciálnych základných škôl

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov a s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

Nov 23, 2021 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .