webinar register page

Webinar banner
Komunikacija sa višim menadžmentom – kako optimizovati pristup i osigurati veći budžet
Dragan Lončarski, stručnjak sa višedecenijskim iskustvom u oblasti sistem inženjerstva, bezbednosti, upravljanja projektima, strateško-taktičkom planiranju i budžetiranju, održaće predavanje koje ima za cilj da odgovori na pitanja kako obezbediti veći budžet za I&T i (sajber) bezbednost, kako pristupiti u komunikaciji sa višim menadžmentom i na kraju kako aktivno učestvovati u kreiranju svesti o bezbednosti kompanije.
Ovo predavanje se neće baviti izveštajima, trendovima, rizicima, pretnjama, ranjivostima, merama. Ono će, na osnovu dosadašnjeg iskustva predavača i konsultanta, biti usmereno ka psihologiji, komunikacionim veštinama, modalitetima i razlozima nerazumevanja među ljudima drugačijih pogleda, znanja i profesija koji sede za istim stolom usmereni ka istim poslovnim ciljevima. Ključna pitanja su kako da razumemo sagovornika i na najbolji način mu iznesemo situaciju u kojoj se trenutno nalazimo, kako da komuniciramo a da nas drugi razumeju i prihvate naše predloge.

Mar 28, 2023 07:00 PM in Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Webinar logo
* Required information
Loading

Speakers

Dragan Lončarski
Dragan Lončarski je diplomirani menadžer u informatici, sa 25+ godina iskustva u oblasti infrastrukture, I&T bezbednosti i arhitekture velikih korporativnih sistema. Poslednjih 13 godina bavi se informacionom bezbednošću, a od toga 7 godina kao konsultant predstavlja „sponu“ između visokog menadžmenta, I&T i korporativne bezbednosti. Radio je kao glavni inženjer, sistem arhitekta, rukovodilac projekata, CISO i konsultant. Bio je angažovan na projektima poput konsolidacije GazpromNeft, implementacije eFiskalizacije, kao i na uspostavljanju sistema za upravljanje bezbednošću kartičnih podataka (PCI DSS), reviziji PKI sertifikacionog tela, definisanju BC/DR politika, definisanju i reviziji Akta o bezbednosti IKT sistema u državnim institucijama. Poseduje više profesionalnih sertifikata: CISM, PRINCE2 Practitioner, ITILv4, COBIT2019, Security+, DPO, ISO27001, Citrix, Sophos, MCITP, Microsoft System Center.