webinar register page

This webinar is for users with a Zoom account. New to Zoom? Sign up free.
S & T: Zabbix a riešenie požiadaviek na bezpečný monitoring
Ako postaviť bezpečnú architektúru monitoringu. Získajte informácie ako využiť šifrovanie pre zber údajov a ako riešiť problém bezpečného uloženia citlivých údajov a ako nastaviť prístupu k informáciám.

Jun 6, 2023 10:00 AM in Prague Bratislava

Webinar logo
* Required information
Loading