webinar register page

Webinar banner
Sú už na druhom stupni, ale nečítajú správne. Čo s tým?!
O tom, ako rozvíjať čitateľskú gramotnosť starších žiakov na druhom stupni základných škôl.

Naša skúsená lektorka Mgr. Jana Bohunická Vás zoberie na virtuálnu prechádzku týmito témami:
• Povieme si, ako rozvíjať čitateľskú gramotnosť starších žiakov na druhom stupni škôl.
• Poradíme, ako rozvíjať čitateľské zručnosti žiakov nielen na slovenčine, ale aj na ostatných predmetoch ako napríklad na dejepise, matematike, geografii, či občianskej náuke.
• Prinesieme ukážky práce so zábavníkmi Daj si čas, ktoré vznikli podľa rovnomennej vedomostnej zábavno-súťažnej relácie RTVS pre deti a ukážeme si, ako sa dajú využiť počas vyučovania.
• Predstavíme aj konkrétne úlohy, praktické cvičenia a texty, ktoré možno zábavnou formou využiť na čítanie s porozumením na takmer všetkých vyučovacích predmetoch na druhom stupni ZŠ.
• Dokážeme si, že nudné poučky sú už minulosťou, dá sa učiť aj hrou.

Kompetencia/oblasť rozvíjaná podľa profesijného štandardu: poznať stratégie, metódy a formy rozvíjania čitateľskej gramotnosti žiaka

Pre koho webinár odporúčame: učitelia 2. stupňa ZŠ a 8-ročných gymnázií

POZOR ! ! ! Dovoľujeme si Vás upozorniť, že údaje, ktoré zadáte do registračného formulára (meno, priezvisko, titul), sa zobrazia v nezmenenej forme na certifikáte o absolvovaní webinára. POZOR ! ! !

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov

Potvrdením registrácie zároveň súhlasíte s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

Jun 11, 2020 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Jana Dandelová | RAABE.