webinar register page

Webinar banner
Vodíkový workshop EXPO špeciál
Štvrtý zo série vodíkových workshopov prinesie online panelovú diskusiu a prezentácie o vodíku a to priamo zo slovenského pavilónu na EXPO Dubai 2020. Po ukončení EXPO workshopu prepíname na slovenskú časť, kde sa predstavia významné národné projekty so zameraním na NR a BB kraj. Reč bude aj o aktuálnom stave príprav Akčného plánu vodíka a o možnostiach financovania projektov z Plánu obnovy.

Nov 3, 2021 07:00 AM in Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Ján Weiterschütz.