webinar register page

Webinar banner
2 februari 2022 Webbinarium: Förebyggande av högersvängsolyckor - resultat från projektet "Rådet mot högersvängsolyckor" samt panelsamtal
Trafikolyckor mellan cyklister och högersvängande tunga fordon resulterar oftast i att cyklister skadas allvarligt eller omkommer. Cykelfrämjandets projekt "Rådet mot högersvängsolyckor" har kartlagt problematiken med högersvängsolyckor i Sverige och lyfter åtgärder utifrån säkra fordon, utformning av infrastruktur och kunskapshöjande insatser för att främja ett säkert beteende hos lastbilsförare och cyklister. Arbetet med att förhindra högersvängsolyckor kan och bör ske genom insatser på flera fronter och genom samarbete mellan flera parter.

Feb 2, 2022 01:00 PM in Stockholm

* Required information
Loading