webinar register page

Webinar banner
Live uitzending Fochteloërveen Toekomstbestendig
Het Fochteloërveen is een bijzonder natuurgebied waar zeldzame dieren en planten leven. Het is een prachtig weids hoogveengebied met een rijke cultuurgeschiedenis. Hoogveen is kwetsbare natuur. Stikstof, klimaatverandering en verdroging zetten de natuur in dit hoogveengebied onder druk. Er is nu actie nodig om te voorkomen dat kwetsbare soorten zoals kraanvogels, lavendelheide en veenhooibeestjes verdwijnen. Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, de landelijke overheid, de provincies Fryslân en Drenthe, de gemeenten en de waterschappen zetten hier samen de schouders onder.

Op donderdag 18 november om 20:00 uur vertellen we hier graag meer over tijdens deze live uitzending.

Nov 18, 2021 08:00 PM in Amsterdam

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Daan Borjeson.