webinar register page

This webinar is for users with a Zoom account. New to Zoom? Sign up free.
S&T Výkonný Business Service Management v prostredí nástroja Zabbix
BSM - ako prezentovať monitorované prostredie z pohľadu (nie len) manažmentu - CIO, vlastníci služieb, helpdesk? Tvorba stromu služieb, modelovanie služieb, ich komponentov a vzájomných vzťahov. Propagácia a výpočet stavov služieb v plnej škále severít. Grafická prezentácia a vyhodnocovanie stavov služieb, notifikácie na základe zmien stavov služieb. Mapovanie udalostí/problémov na model služby pomocou tagov! Unikátny a jednoduchý BSM modul pre Zabbix.

Mar 11, 2021 10:00 AM in Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Webinar logo
* Required information
Loading

By registering, I agree to the Privacy Statement and Terms of Service.

Register