webinar register page

Varför har företag med högre digitaliseringrad bättre lönsamhet?
Carola Lissel som är VD på Visma Software kommer att berätta varför digitalisering kan ge ökad lönsamhet och minskade kostnader genom automatisering av manuella processer.
Innehåll:

● Med en högre digitaliseringsgrad, får du bättre lönsamhet. Varför är det så?
● Ni har börjat digitalisera men “skyndar långsamt”. Hur kan ni ta nästa steg?
● Kan ett affärssystem verkligen effektivisera processer och skapa en förbättrad konkurrensförmåga?

May 26, 2020 09:00 AM in Stockholm

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Stefan Möller.