webinar register page

Webinar banner
PEDAGOGICKÝ ASISTENT V ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Postavenie a prínos pedagogickej asistencie do praxe základných škôl

Lektorka:
PaedDr. Zuzana Révészová, supervízorka v organizácii Cesta von v programe Omama

Obsah webinára:
• Predstavíme historický kontext, ako relatívne nová profesia pedagogických asistentov v školstve vznikla
• Objasníme postavenie a význam pedagogických asistentov v edukačnom procese
• Inšpirujeme príkladmi z existujúcej pedagogickej praxe
• Odporúčame tipy na vzdelávanie a profesijný rozvoj pedagogických asistentov.

Pre koho webinár odporúčame:
Pre pedagógov, pedagogických asistentov, školských špeciálnych pedagógov i odborných zamestnancov pôsobiacich v ZŠ.

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov a s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

Nov 10, 2021 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .