webinar register page

HEAL Poland webinar: Solutions and good practices for a healthy urban mobility
[Polska wersja poniżej]

In recent years, a number of cities have taken action to clean up the air from transport pollution and change urban mobility. This includes Paris, where a 15-minutes city concept is being developed, the Spanish city of Ponteverda, which became a pedestrian's paradise, or Vienna, where local transport can be used for 1EUR a day. Polish policy-makers can therefore draw from a huge good practice base, and some have already started doing just that. Polls show that Polish and European city dwellers support sustainable solutions like more green spaces, active mobility facilities and public transport promotion.

WEBINAR "AKTYWNA MOBILNOŚĆ W MIASTACH - ROZWIĄZANIA I DOBRE PRAKTYKI" 28 PAŹDZIERNIKA

W ostatnich latach wiele miast podjęło działania na rzecz redukcji zanieczyszczeń pochodzących z transportu i rozwoju aktywnej mobilności w miastach. Przykładem jest Paryż, gdzie rozwijana jest koncepcja 15-minutowego miasta, hiszpańskie miasto Ponteverda, które stało się rajem dla pieszych, czy Wiedeń, gdzie z transportu publicznego można korzystać za jedyne 1 EURO dziennie. Polscy decydenci mogą czerpać z ogromnej bazy dobrych praktyk - niektórzy już zaczęli je wdrażać. Sondaże pokazują, że mieszkanki i mieszkańcy wspierają zrównoważone rozwiązania, takie jak zwiększanie obszarów zielonych, rozwój infrastruktury pieszej i rowerowej oraz promocję transportu publicznego. Zagadnienia te wraz z konkretnymi przykładami i gotowymi rozwiązaniami zaprezentujemy podczas webinaru HEAL na temat transportu i zdrowia publicznego.

Oct 28, 2021 05:00 PM in Brussels

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Ivonne Leenen.