webinar register page

Webinar banner
Jak rozvíjet polytechnickou gramotnost v mateřské škole?
Lektorka:
Mgr. Hana Nádvorníková

Cílem webináře je přispět k podpoře zájmu o elementární poznatky ze světa vědy a techniky zejména pomocí jednoduchých pokusů v mateřské škole.
V posledních letech se často setkáváme s pojmem polytechnická gramotnost. Snad každý obor, každá oblast lidského konání má dnes popsánu svou gramotnost. Co je tedy polytechnická gramotnost? Najdeme pro tuto gramotnost oporu v RVP PV? Společně krátce nahlédneme do tajů utváření polytechnické gramotnosti, a to z pohledu metod, postupů a současných principů předškolního vzdělávání, kterými je možné základy polytechnické gramotnosti vytvářet. Otevřeme si tak cestu k hlubšímu porozumění polytechnické gramotnosti pro celkový rozvoj dítěte.

Pro koho webinář doporučujeme:
Webinář je určen především učitelkám a učitelům mateřských škol, vychovatelkám mateřských škol, asistentům pedagoga MŠ, ale vhodný je i pro pedagogy 1. stupně ZŠ.

!!! POZOR !!!
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že údaje, ktoré zadáte do registračného formulára (meno, priezvisko, tituly), sa zobrazia v nezmenenej forme na certifikáte o absolvovaní webinára. Stane sa tak len v prípade, ak sa na webinár pripojíte prostredníctvom PC alebo notebooku, nie mobilu alebo tabletu.

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov a s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

Oct 4, 2021 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .