webinar register page

Analiza inwestycyjna - oceń rentowność i zadecyduj co jest najlepsze dla Twojego biznesu
Mercedes-Benz, Neste, KGHM Polska Miedź i wiele innych liderów w ponad 60 krajach i niemal we wszystkich branżach ufa nam od lat w analizie finansowej przepływów pieniężnych wszelkich przedsięwzięć biznesowych, by podejmować lepsze decyzje inwestycyjne.

Zapewne większość z Państwa znajduje się w sytuacji, gdy trudno wyobrazić sobie jak będzie kształtował się rynek w najbliższej perspektywie oraz jak najlepiej przygotować się do zmian.

Podczas tego webinarium pokażemy jak szybko można przygotować model przepływów pieniężnych i analizę różnych wariantów scenariuszowych planowanej inwestycji z uwzględnieniem rentowności i potrzebnego finansowania.

W spotkaniu wykorzystamy program Invest for Excel, który można bezpłatnie pobrać na stronie DataPartner do 30-dniowego testowania i wykorzystać następnie do własnych analiz, by lepiej przygotować strategię biznesową dla własnych przedsięwzięć.

Agenda:
Modelowanie przepływów inwestycyjnych, przychodów i kosztów, kapitału obrotowego
Analiza sprawozdania przepływów pieniężnych
Badanie rentowności, wskaźniki: NPV, IRR, MIRR, Okres zwrotu, RONA, EVA
Analiza wrażliwości
Poszukiwanie progu rentowności
Techniki porównywania inwestycji

Zapraszamy!

Kontakt: datapartner@datapartner.fi
Please choose only one webinar to attend.
Time shows in
* Required information
Loading