webinar register page

Webinar banner
Usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepa ekološko kmetovanje leto 2022
Sektor/panoga:
- poljedelstvo in vrtnarstvo (vključno z uvajanjem dobrih praks iz biodinamike in semenarstvom)

Vsebine oziroma tematski sklopi nadaljevalnega usposabljanja za posamezen sektor/panogo so:
1. Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa EK (0,5 ure);
2. Varstvo voda in tal ter podnebne spremembe (2,5 uri);
3. Trženje ekoloških pridelkov in izdelkov (1 ura);
4. Ogledi – predstavitve dobrih praks (2 uri)

Nov 10, 2022 09:00 AM in Vienna

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: KGZS Zavod LJ.