webinar register page

Webinar banner
Byggröra i Centrum - BRIC
ByggRöra i Centrum, BRIC, är en mötesserie för dig som företagare och fastighetsägare i centrala Varberg.
Här får du koll på alla projekt som påverkar gator och trafiken i centrum i det växande Varberg.
Samtidigt har du möjlighet att ge dina inspel till projekten så att vi tillsammans kan hjälpas åt att skapa en attraktiv stadskärna under byggtiden för Varbergstunneln, Västerport och andra projekt.

Morgonens program:
- Aktuellt i de stora projekten
- Följ Varbergstunneln ovan jord
- Vart vänder jag mig om jag får skador på min fastighet?
- Vi jobbar i tunnelprojektet – två lokala underentreprenörer
- Vägarbeten under våren
- Vad ska hända med spårområdet efter tunnelprojektet?
- Kommande möten


Nionde träffen är tisdagen den 26 januari kl 08.00 – 09.00 och sänds live, via zoom. Från en studio på Arena Varberg.
Medverkar gör Anna Beuerman, kommunikatör i Varbergs kommun.

Jan 26, 2021 08:00 AM in Stockholm

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Åsa Åkesson.