webinar register page

Webinar banner
PRIPRAVTE STREDOŠKOLÁKOV NA PODNIKANIE II.
Ako pripraviť žiakov stredných škôl rôzneho zamerania na budúce povolanie alebo podnikanie

Lektorka:
Ing. Gabriela Horecká, Štátny inštitút odborného vzdelávania, vedúca odboru finančnej gramotnosti, Slovenského centra cvičných firiem a podpory smerovania mládeže

OBSAH WEBINÁRA:

• Podnikateľské vzdelávanie a finančná gramotnosť na Slovensku.
• Podnikateľské vzdelávanie a uplatniteľnosť absolventov v praxi.
• Predstavenie cvičnej firmy ako formy podnikateľského vzdelávania.

PRE KOHO WEBINÁR ODPORÚČAME:
Pre učiteľov ekonomických predmetov SOŠ a učiteľov občianskej náuky, ale aj dejepisu ZŠ.

!!! POZOR !!!
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že údaje, ktoré zadáte do registračného formulára (meno, priezvisko, tituly), sa zobrazia v nezmenenej forme na certifikáte o absolvovaní webinára. Stane sa tak len v prípade, ak sa na webinár pripojíte prostredníctvom PC alebo notebooku, nie mobilu alebo tabletu.

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov a s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

May 17, 2021 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Jana Dandelová.