webinar register page

Webinar banner
Polyglutt Skola
Vi går tillsammans igenom tjänsten Polyglutt Skola. Under genomgången kommer vi även att ge en del pedagogiska tips.

Nov 5, 2020 03:00 PM in Stockholm

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Inläsningstjänst.