webinar register page

Webinar banner
PREDŠKOLÁK V POVINNOM PREDPRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ
Rozvíjajúce aktivity v povinnom predprimárnom vzdelávaní. Viete, ako na to?

Lektorka:
Mgr. Mária Hušlová Orságová, učiteľka predprimárneho vzdelávania ZŠ s MŠ Kalinčiakova, Bratislava

Obsah webinára:
• Povinné predprimárne vzdelávanie - prínosy, prekážky
• Školská pripravenosť – rovnaký cieľ pre všetky deti
• Publikácia Predškolák ako pomôcka pre vzdelávanie
Pre koho webinár odporúčame: Pre pedagogických zamestnancov materských škôl -učiteľky a učiteľov, pedagogických asistentov, odborných zamestnancov materských škôl, rodičov detí predškolského veku

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov a s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

Nov 9, 2021 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .