webinar register page

Webinar banner
PREHĽAD LEGISLATÍVNYCH ZMIEN V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH
Všetko, čo potrebujete vedieť pre úspešné riadenie škôl v súlade so zákonmi

Lektorka:
JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Obsah webinára:
Obsahom webinára je prehľad legislatívnych zmien, ktoré priniesli posledné novely zákona o odbornom vzdelávaní a príprave, zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a školského zákona.

Pre koho webinár odporúčame:
Pre riaditeľov materských a základných škôl.

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov a s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

Nov 24, 2021 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .