webinar register page

Webinar banner
ČÍTANIE ZÁBAVNE A HRAVO
Ako rozvíjať čítanie s porozumením na rôznych vyučovacích hodinách? Nápady a inšpirácie pre pedagógov, ako tvorivo využívať texty v pracovných zošitoch Tajomstvá sveta.

Lektorka:
Mgr. Libuša Bednáriková, učiteľ profesijného rozvoja na MPC v Bratislave

Obsah webinára:
• Ukážeme vám tipy a nápady – Ako obohatiť rôzne vyučovacie hodiny pomocou čítania zaujímavých textov?
• Návrh vyučovacej hodiny – Ako na hodine prepojiť čítanie textov z pracovných zošitov so zaujímavými aktivitami?
• Oboznámenie sa so súborom pracovných zošitov Tajomstvá sveta pre prvý stupeň.
• Nápady – Ako využiť pracovné zošity na viacerých predmetoch?
• Inšpirácie – Ako si vyzdobiť triedu po prečítaní textov a ukážok?

Pre koho webinár odporúčame:
Pre všetkých, ktorí sa chcú inšpirovať: pre učiteľov 1. stupňa ZŠ, pre rodičov i špeciálnych pedagógov.

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov a s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

Dec 6, 2021 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .