webinar register page

Webinar banner
Apologia live: Vad säger 'Nära-Döden-Upplevelser' oss?
Vilka slutsatser kan vi dra av vad som händer efter döden genom Nära-Döden-Berättelser? Vad säger forskningen? Vad är det som berättelserna innehåller?

Vi ställer frågorna till neurokirurgen Pekka Mellergård och filosofen Mats Selander.

Detta webinar är ett samarrangemang mellan studentpastorn vid Umeå universitet och Apologia.

Nov 30, 2021 04:30 PM in Stockholm

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Martin Helgesson.