webinar register page

Marxisme en intersectionaliteit: een introductie
Je hoort het steeds vaker op links: je benadering moet intersectioneel zijn. Maar wat wordt er meestal bedoelt met intersectionaliteit en identiteitspolitiek? En hoe verhouden wij ons als marxisten hiertegenover? Lotte van der Horst geeft een introductie.

Mar 27, 2021 04:00 PM in Amsterdam

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Communistisch Platform.