webinar register page

Webinar banner
GEOGRAFIA NIE JE ZEMEPIS
Obsah a koncepcia novej učebnice geografie pre 9. ročník ZŠ a pre osemročné gymnáziá

Lektori: RNDr. Mária Nogová, PhD. a RNDr. Peter Tremboš, PhD. – autori učebnice

• Povieme si, ako dosiahnuť ciele vzdelávacieho štandardu a ako rozvíjať geografické myslenie žiakov v 9. ročníku ZŠ a v GOŠ – pri spoznávaní Austrálie, Ameriky, Nového Zélandu a polárnych oblastí.
• Zadefinujeme si vzdelávací štandard – požiadavky na vedomosti a zručnosti žiakov a prepojenie na celý kurz geografie v 5. – 9. ročníku.
• Zamyslíme sa nad tým, ako učí učebnica žiakov učiť sa a ako rozvíja kritické myslenie, čitateľskú gramotnosť, objavovanie, porovnávanie, vyhľadávanie informácií, prácu s mapou, grafmi, schémami.
• Budeme spolu uvažovať, či potrebuje učiteľ geografie metodickú príručku, čo v nej nájde a ako môže prepojiť učebnicu a prácu s metodickou príručkou.
• A viete, ako využiť učebnicu pri dištančnom vzdelávaní?

Komu webinár odporúčame:
Učiteľom geografie na 2. stupni ZŠ a učiteľom geografie v GOŠ

!!! POZOR !!!

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že údaje, ktoré zadáte do registračného formulára (meno, priezvisko, tituly), sa zobrazia v nezmenenej forme na certifikáte o absolvovaní webinára. Stane sa tak len v prípade, ak sa na webinár pripojíte prostredníctvom PC alebo notebooku, nie mobilu alebo tabletu.

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov a s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

Mar 23, 2021 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Jana Dandelová.