webinar register page

Lunsj med GBA - Kvalitetsrosen
Sammen med Link arkitekter har Grønn Byggallianse utviklet ett nytt tidligfase verktøy som tar utgangspunkt i Bygg21 sine kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg og områder. Verktøyet skal hjelpe eiendomsutviklere å vurdere hvilke kvaliteter som er sentrale for selskapet, og gi veiledning i utvikling av bærekraftige prosjekter.

Oct 13, 2022 11:30 AM in Oslo

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .